Strategia turniejów SNG 6-Max - Model ICM oraz gra na Bubble

W grach 6-Max SNG opłacane są tylko dwa najwyższe miejsca.
Warto więc dostosować strategię all-in / pas 

Strategia turniejów  SNG 6-MaxTurnieje 6-max Sit and Go stanowią popularną alternatywę wobec standardowych gier. Niniejszy artykuł poświęcony jest grze na Bubble w turniejach 6-Max SNG i odpowiedniemu dostosowaniu strategii używanej w tego typu rozgrywkach w zależności od różnego rodzaju struktury nagród.

Przy opracowywaniu tego artykułu założyliśmy, że czytelnik posiada podstawową wiedzę z zakresu modelu ICM, udziału w puli wyrażonego w dolarach, zakresów kart stosowanych w strategii All-in / Spasuj - w celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z naszym artykułem zatytułowanym Wprowadzenie do modelu ICM w turniejach SNG

Oto pierwsza przykładowa sytuacja - w 6-osobowym turnieju SNG w grze zostało 3 pokerzystów, struktura nagród wygląda następująco: 70% puli nagród zdobywa zwycięzca, natomiast gracz, który zajmie 2. miejsce otrzyma 30% puli. Osoba, która zajmie 3. miejsce nie wygrywa nic. W rozpatrywanej przez nas sytuacji wartości blindów wynoszą 200 i 400 (brak opłat "ante"), a ilość żetonów posiadanych przez poszczególnych graczy / aktualny udział w puli nagród (obliczany na podstawie 100$ puli nagród) przedstawia się następująco: 

Gracz nr 1 - 1500 żetonów - 19.17$
Gracz nr 2 - 3000 żetonów - 35.33$
Gracz nr 3 - 4500 żetonów - 45.50$

Czytelnicy przyzwyczajeni do rozpatrywania udziału w puli nagród obliczanej w przypadku 10-osobowej gry na Bubble w standardowych turniejach SNG, na pewno dostrzegą tu pewną różnicę. Fakt, że nagroda przyznawana za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 70% całkowitej puli nagród oznacza, że w grach 6-max występuje nieco większa niż zazwyczaj różnica między osobą, która posiada największą liczbę żetonów, a graczem który ma ich najmniej. 

Jeśli zastanowimy się w jaki sposób obliczany jest udział w puli nagród wszystko stanie się jasne... zakładając, że osoba, która prowadzi wygrywa w 45% przypadków, natomiast gracz z drugą ilością żetonów w 66% z 55% przypadków zdobywa drugie miejsce, możemy wówczas dojść do wniosku, że pokerzysta z drugą ilością żetonów wygrywa w 30% przypadków, a zawodnik z największą liczbą żetonów zajmuje drugie miejsce w około 75% przypadków etc. etc. - logika sugeruje, że gracz z najmniejszą ilością żetonów znajduje się w niego gorszej sytuacji, niż w przypadku 4-osobowej gry na bubble w turnieju, w którym początkowo brało udział 10 graczy.  

Jaki więc efekt dla gracza z najmniejszą ilością żetonów będzie mieć podwojenie ich ilości? Skoro potrafimy wyliczyć pulę nagród jaką można zdobyć, możemy porównać jej wartość z ryzykiem jakie musi podjąć ten gracz i zadać pytanie jaka musi być procentowa wartość prawdopodobieństwa wygranej z graczem posiadającym największą liczbę żetonów, który zagrywa z określonym zakresem rozdań.

Walczą więc ze sobą gracz z największą liczbą żetonów oraz zawodnik, który posiada ich najmniej, temu drugiemu udało się podwoić liczbę posiadanych żetonów (pominiemy wartości blindów aby uprościć obliczenia).

Gracz nr 1 - 3000 - 33.33$
Gracz nr 2 - 3000 - 33.33$
Gracz nr 3 - 3000 - 33.33$

Różnica między aktualnym, a uprzednim udziałem w puli nagród wynosi 33.33$ - 19.17$ = 14.16$, oznacza to, że gracz z najmniejszą ilością żetonów musi zaryzykować swoje 19.17$ udziału w puli nagród, aby zdobyć dodatkowe 14.16$. Ryzyko podjęte przez gracza oznacza grę w sytuacji, gdy szanse na zwycięstwo są nieco mniejsze od prawdopodobieństwa poniesienia porażki, gdyż ich wzajemna relacja wynosi 19.17$ / 14.16$ lub w przybliżeniu 1.3-
do-1.    

Dla porównania w przypadku gry na Bubble, w której uczestniczy czterech pokerzystów, a opłacane są trzy najwyższe miejsca relacja szans na zwycięstwo do prawdopodobieństwa porażki wynosi 2-do-1 lub jest ona jeszcze mniej korzystna.

Proponowane przez nasz serwis dostosowanie strategii gry w turniejach 6-max można więc streścić tak: Podczas gry na bubble sprawdzaj z nieco większym wachlarzem rozdań. Ale o jakie rodzaje rozdań możemy powiększyć wachlarz kart, z którymi warto sprawdzać? 

W naszym przykładzie gra przy relacji szans na wygraną w stosunku do ryzyka porażki wynoszącej 1.3-do-1 oznacza, że prawdopodobieństwo zwycięstwa musi wynosić co najmniej 62%, aby warto było rywalizować z graczem posiadającym największą ilość żetonów uwzględniając posiadane przez niego układy kart.

Poniżej podano przykładowe zakresy rozdań z jakimi zagrywa twój przeciwnik oraz układy kart, z którymi możesz sprawdzać.  

• Rywal Zagrywa All-in w przypadku 30% otrzymanych rozdań (z dowolną parą, dowolnym układem z królem, K-8 i wyższa kartą, Q-9 i wyższa kartą oraz z kartami o kolejnych wartościach wyższymi od układu 9-8). Możesz sprawdzać z parami wyższymi od pary ósemek, układami kart z asem i kartą poboczną wyższą od 10 w różnych kolorach (A-10+).

• Rywal Zagrywa All-in w przypadku 50% otrzymanych rozdań (z powyższymi układami plus król z dowolnym kickerem w tym samym kolorze (K-2+) oraz dama z dowolnym kickerem w tym samym kolorze (Q-2+), walet z kickerem w tym samym kolorze o wartości co najmniej czwórki (J-4+) - Możesz sprawdzać z parą siódemek lub wyższą, z asem i kickerem w tym samym kolorze o wartości co najmniej dziewiątki (A-9+) oraz z kartami o kolejnych wartościach, jak J-10 i wyższymi układami tego typu.

• Rywal Zagrywa All-in wszystkie otrzymywane rozdania! - Możesz sprawdzać z 22% uzyskanych rozdań, jak pary wyższe od piątek, układy kart z asem i dowolnym kickerem w różnych kolorach (A-2+), król z kickerem w tym samym kolorze wyższym od piątki (K-5+), a także z wyższymi kartami o kolejnych wartościach.

W porządku, omówiliśmy już układy kart, z którymi można w tej sytuacji sprawdzać, a jakie warunki muszą zostać spełnione, aby warto było zagrywać all-in? Zależą one, jak zawsze, od zakresu rozdań z jakim zagrywa twój przeciwnik. Zasadniczą różnicą w przypadku gier i turniejów 6-max jest stosunkowo większy wzrost udziału w puli nagród przypadku zdobycia blindów. Oznacza to, że warto zagrywać all-in z nieco większym zakresem rozdań (w porównaniu do rozdań rywala, z którymi zagrywa all-in) niż w przypadku 4-osobowej gry na bubble w turnieju ze standardową strukturą nagród 50/30/20 i 10 uczestnikami. Określanie zakresu rozdań, z którymi warto zagrywać all-in / pasować jest o wiele prostsze, gdy korzysta się z Kalkulatora ICM.

Free Sit and Go Course

Polecane artykuły: